Over Tsephirah

Tsephira

 

Waarom de naam Tsephirah

Betekenis: Tsephirah betekent letterlijk: sieraad, diadeem, kroon, krans. In figuurlijke zin betekent het: eer. Dit specifieke woord komt slechts één keer voor in de Bijbel (Jesaja28:5). De diadeem, de eer van het volk Israël was door het land Babel gestolen. In Jesaja lezen we echter dat de ballingschap zou eindigen en dat de Heer zelf de diadeem voor zijn volk zou zijn. Hij zou zijn volk in ere herstellen.

Herstel: het kan zijn dat je waardigheid, je dignity door anderen of door omstandigheden is afgenomen. God wil je, je eer weer teruggeven en je terugbrengen tot je oorspronkelijke waardigheid en eerherstel geven.

Visie en missie: de praktijk Tsephirah uit gaat van het bijbels mensbeeld. De mens bestaat uit geest, ziel en lichaam. Hoewel zij alle drie verschillend zijn, beïnvloeden zij elkaar voortdurend.

Psycho-Pastorale begeleiding: het werkterrein van de praktijk ligt op het vlak van het psychische en geestelijke. Geloof en psychisch welzijn gaan hand in hand. Vandaar dat we werken vanuit Bijbelse thema’s als: vergeving en verzoening, schuld en schuldgevoel, afwijzing en aanvaarding, waarheid en leugen, vrijheid en gebonden zijn.