Ogenschijnlijk niet gehoord

Op weg naar Pasen (Johannes 11)

Ik heb de daad bij het woord, zie mijn vorige blog, gevoegd en ben (eindelijk) begonnen met mijn 40-dagentijd. De keuze viel op een verhaal dat we alleen in het Evangelie naar Johannes vinden. Dat wil overigens niet zeggen, dat de anderen het niet belangrijk genoeg vonden om te beschrijven. Het leven bestaat uit keuzes maken, toch?

Het verhaal beschrijft de opwekking van Lazarus. Was deze opwekking uit de dood een voorproefje van wat nog te gebeuren stond? Wie zal het zeggen…

Johannes valt direct met de deur in huis. Allereerst noemt hij de namen van de hoofdrolspelers. Dat is toch wel bijzonder. In de Bijbel blijven de mensen ook vaak anoniem. Ik denk dan aan de rijke jongeling. De boodschap is dan belangrijk en niet degene over wie het gaat. Worden de namen wel genoemd, dan zou dat weleens belangrijk kunnen zijn voor de betrouwbaarheid van het verhaal. Ik denk dat dàt hier ook het geval is. Heel veel mensen kenden Lazarus, Marta en Maria en dus zou het een koud kunstje zijn om de waarheid van dit verhaal te verifiëren. En omdat het om een geweldig groot wonder zou gaan, is het niet verwonderlijk dat alle details moesten kloppen.

Maria en Marta hebben we al eens ontmoet. Zij stelden hun huis open voor Jezus en zijn discipelen. Het is altijd fijn dat, als je het land doorkruist zo her en der een gezellig en goed onderkomen heb. Marta is waarschijnlijk de oudste van de twee. Zij wordt meestal als eerste genoemd en is vaak de gastvrouw. Maar in Johannes 11 vers 1 is Maria de belangrijkste. Johannes legt meteen uit waarom hij haar als eerste noemt. Maria was degene die Jezus had gezalfd (vers2) en Hem de eer gaf die Hij verdiende. Je kan daarover lezen in Mattheus26 en Marcus14.

Fijne mensen, gastvrije mensen, gelovige mensen. Alles in orde dus!

Maar dan lezen we dat Lazarus ziek is. Was hij plotseling ziek geworden of begon het met een verkoudheid? We weten het niet. Misschien keken de zussen het wel een poosje aan. Maar hoe het ook zij… toen Lazarus niet opknapte, moesten ze in actie komen en stuurden ze een bericht naar Jezus. Als er iemand was die hem kon helpen, was dat Jezus wel! Daar geloofden ze ‘heilig’ in.

Ik vroeg me af waarom ze niet meteen een berichtje naar Jezus stuurden! Hij was tenslotte in de buurt, Hij was hun vriend en Hij zou zeker komen! Aan de andere kant belast je iemand niet zomaar met een kleinigheid en bovendien… het was gevaarlijk voor Jezus geworden. Hij was al een paar keer flink bedreigd!

Allerlei gedachten die ik wel herken. Wat dat betreft kan ik me goed in Maria en Marta inleven. Waarom direct met je vragen, moeiten, zorgen naar Jezus gaan? We zijn tenslotte volwassen mensen en dus wordt het misschien wel eens tijd om zelf ‘het varkentje te gaan wassen’. En als de ‘nood aan de man is’, is daar altijd Jezus nog!

Hoe het ook zij, ze vertellen Jezus dat Zijn vriend ziek is. Althans, dat staat in de NBV. De (Griekse) grondtekst zegt het ietsje intiemer. ‘… zie, wie U liefhebt is ziek’… Ik vind dat zelf mooier en het zegt me meer dan alleen maar ‘vriend’. Hier spreekt iemand die de innige relatie met Jezus kent en deze op z’n waarde schat.

Het leidt geen twijfel dat Jezus, als Hij dit bericht krijgt, direct naar zijn vrienden gaat! Maar het tegendeel is waar… Jezus blijft nog twee dagen op de plaats waar Hij was.

Onvoorstelbaar! Toch?

Ik denk terug aan mijn gebeden die ogenschijnlijk niet zijn gehoord! En het lijkt alsof Johannes dat weet. Want voor hij schrijft dat Jezus nog twee dagen blijft waar Hij is, lees ik dat Jezus van Martha en haar zuster en Lazarus hield!

En daar haal ik troost uit.

Dit bericht is geplaatst in Blog. Bookmark de permalink.