Als God je hart breekt…

‘Waarom ik niet, Heer?’

Door deze indringende vraag werd mijn interesse voor dit boekje gewekt. Aan de hand van Johannes 11, probeert de schrijver antwoord te geven op deze vraag. Ed Underwood schrijft over zijn geloofsworsteling na de mededeling dat hij aan een agressieve vorm van leukemie leed. Hij had diverse mensen mogen begeleiden in hun geloof en was getuige geweest van diverse genezingen. Alleen… hij genas niet! En dat bracht hem in een geloofsworsteling.

Johannes 11 vertelt ons het verhaal over het sterven én de opstanding van Lazarus. Underwood neemt de lezer, op een eenvoudige, persoonlijke en indringende manier mee naar een antwoord op zijn lijden en het lijden in het algemeen. Hij gunt en geeft de lezer hiermee een kijkje in zijn hart.

De titel ‘Als God je hart breekt’, dat tevens de titel van het eerste deel van het boek is, brengt in eerste instantie wat verwarring te weeg. Kan God je hart breken? Nee, zeggen sommigen. Dat is onmogelijk. God heelt harten en Hij is bij ‘de gebrokenen van hart’ (Ps34:19).
Maria’s hart werd echter wel gebroken. Jezus was niet direct naar hen toe gekomen en Lazarus was gestorven. De zusters waren er zeker van: Als Jezus er wel was geweest zou Lazarus zeker zijn genezen. Maria was zeer teleurgesteld en draaide daar niet omheen. Underwood legt uit dat het onderliggende principe van teleurstelling is: ‘hoe dieper de relatie, hoe dieper de pijn’.

Het is geen gemakkelijke weg die Underwood beschrijft. Het is echter wel een weg die uitkomst geeft en daarmee trekt hij iedereen, die moet lijden met zich mee de negatieve/neergaande spiraal uit.
In een van de hoofdstukjes, dat de titel draagt: ‘chaotische eerlijkheid’, beschrijft hij zijn eigen vijandigheid tegenover God om alles wat hem overkomt. Hij ontkent deze negatieve emotie(s) niet, omdat dát het slechtste is wat je kan doen. God kan er namelijk tegen. Kijk maar naar Maria! Jouw tranen raken Gods hart, want we lezen dat Jezus huilde!

Het antwoord wat Jezus aan Maria gaf heeft mij, als lezer toch wel in verwarring gebracht. Jezus zegt: Als je gelooft, zal je Gods grootheid zien. Dit houdt echter niet in dat ons lijden van geen belang is bij God. Dàt is zeker belangrijk bij God en we mogen, nee moeten onophoudend bidden voor genezing, herstel, behoud van werk etc. etc. Ed Underwood legt uit dat we verder moeten leren zien dan onze neus lang is en meer gericht moeten zijn op Gods Koninkrijk. Dit wil overigens niet zeggen dat God altijd ‘ja’ zegt. Ook in zijn ‘nee’ antwoord, kan en wil Hij zijn grootheid tonen.

In het tweede deel van het boek, getiteld ‘de donkere weg naar de heerlijkheid’… komen pastorale handvatten aan de orde. Handvatten die hijzelf toepast en waarvan hij vindt dat ze de ‘lijdende medemens’ het beste kunnen helpen. Het draait voornamelijk op ‘de persoonlijke, intieme relatie met God’. Daar komt hij telkens op terug omdat die relatie belangrijk is om goed door de pijn en het verdriet door te komen. Dan laat God Zijn grootheid in zijn volheid zien. Tenminste… als we deze ook willen zien.

Aan het eind van deel I krijgen we een ‘recept’ voor als we het (even) niet meer zien zitten. Hij noemt dat ‘geestelijk ademhalen’. Bij het inademen mogen we (aanhoudend) bidden voor genezing en bij het uitademen leggen we de nadruk op Gods grootheid. Anders is de kans groot dat we, bij een ‘nee, nu nog niet…’ antwoord vast blijven zitten in ons verdriet en in onze vragen.
Het derde gedeelte van dit boekje bevat per hoofdstuk een aantal vragen ter overdenking. Deze kunnen zowel voor persoonlijke overdenking als voor bespreking in gespreksgroepen gebruikt worden. De vragen zijn soms erg confronterend en dagen uit tot een eerlijke analyse van de situatie waarin je kan zitten. Tegelijkertijd geven ze ruimte om verdriet en pijn bij God te brengen en om weer ruimte te krijgen, zodat er weer ‘uitgeademd’ kan worden.

‘Als God je hart breekt’ is een indringend boek dat zeker een plaats in de boekenkast verdient en goed gebruikt kan worden om zelf inzicht te krijgen in de situatie waar je in bent beland of in het pastoraat anderen (weer terug) te brengen bij God. Het kan een goede handleiding zijn om in de gespreksgroep met elkaar in gesprek te komen over een onderwerp waar we misschien wel liever om heen lopen.

Titel: Als God je hart breekt
Schrijver: Ed Underwood
Uitgeverij: Barnabas – Heerenveen
Pagina’s: 197
Kosten: € 14,95 en soms € 8,99
ISBN: 9789085201502

Dit bericht is geplaatst in Leestips. Bookmark de permalink.