VEERTIGVRAGENTIJD

Veertig vragen in veertig dagen op weg naar Pasen…

‘ Volg Jezus’ advies op: je kunt je beter bezighouden met de vraag wat je van het lijden kunt leren dan waaromvragen stellen… ’

Willem Ouweneel en Paulien Vervoorn hebben de handen in elkaar geslagen. Het VEERTIGVRAGENTIJD boek is het mooie resultaat hiervan. In veertig dagen, met uitzondering van de zondagen, leiden zij de lezer richting Pasen. Zij doen dit aan de hand van het Evangelie naar Lucas, hoofdstuk 9 – 23.
De schrijvers claimen in hun voorwoord dat ‘het wel belangrijk is dat de lezer een volgeling van Jezus is en/of mensen die dat graag willen zijn…’. Dit doen zij omdat de boodschap van Lukas ook wel eens heel confronterend kan zijn. Het zijn niet de schrijvers die de lezer de les willen lezen, maar het is de Spiegel die God ons voorhoudt.
Naast de verwijzing naar het Evangelie, wordt bij iedere dag een duidelijke meditatie gegeven aan de hand van een indringende vraag welke op het tekstgedeelte aansluit. Een voorbeeld hiervan vinden we in dag 17 (pg48) waar naast de inleidende vraag nog drie andere vragen aan de orde komen (pg49). Allereerst wordt van de lezer gevraagd of hij zich wil verplaatsen in de ‘jongste zoon’. Op zich is dit nog niet confronterend. De tweede opdracht gaat echter verder: verplaats je in de ‘oudste zoon’. Wat moet hij gedacht hebben toen zijn broer wegging en toen hij thuiskwam. Schuilt er in ons allemaal niet een beetje (of wellicht wat meer) van de oudste zoon? Schuilt er niet een beetje (min of meer) van de Farizeeën in ons aan wie Jezus de gelijkenissen uit Lucas 15 vertelt?

Een min puntje van dit boek is het feit dat het lange leesgedeelten geeft. Je moet er echt voor gaan zitten om alles te lezen, de meditatie te lezen en tot je door te laten dringen en om dan ook nog de extra vragen/opdrachten te doen. En alsof dit nog niet genoeg is kan er ook nog een e-book worden gedownload om naast dit alles nog wat extra’s te doen. Te veel voor de Stille Tijd, waarvoor ik dit boekje gebruik.
Daarnaast ogen de letters wat klein en daardoor komt de dagelijkse meditatie wat compact over.

Deze minpuntjes wegen echter niet op tegen de positieve punten die dit boek(je) heeft. Naast het bij de hand nemen van de lezer op weg naar Jeruzalem/Pasen, zet het goed aan tot nadenken, helpt het met het onder woorden brengen van de kern van de meditatie voor een gebed, maakt het nieuwsgierig naar de volgende dagen, houdt het een spiegel voor en als je je hart daarvoor opent word je gezegend en groei je verder in je relatie met de Heer.
Het boekje is zeer geschikt voor persoonlijke groei, maar ook om in een groep te worden behandeld (ook na de 40-dagentijd) om met elkaar na te denken en te spreken over het lijden en sterven van onze Here Jezus Christus.

Het doel van de schrijvers is om de lezers door middel van prikkelende vragen, met inspirerende en uitdagende antwoorden de veertigdagentijd te loodsen. Daar zijn ze zeker in geslaagd. Op het moment van dit schrijven ben ik gevorderd tot dag 17. Ik heb zeker in een spiegel gekeken en ben ook geprikkeld tot nadenken aan de hand van de extra vragen/opdrachten die op de rechter pagina’s zijn gezet.

Titel: VEERTIGVRAGENTIJD
Schrijvers: W.J. Ouweneel en P. Vervoorn
Uitgeverij: Kok; Utrecht
Pagina’s: 101
Prijs: € 13,30
ISBN: 978 90 435 2392 9

Dit bericht is geplaatst in Leestips. Bookmark de permalink.