Het feest van de navolging

‘Christelijke meditatie is, eenvoudig gezegd, het vermogen om Gods stem te verstaan en zijn woord te gehoorzamen.’

Algemene indruk van het boek is goed.
Het feest van de navolging is geschikt voor zowel persoonlijke studie als groepsstudie. Na ieder hoofdstuk volgt een leesrooster en enige vragen ter overdenking. Ook tot verdere studie moedigt de schrijver de lezer aan. Het boek werkt hierdoor zeer inspirerend en is een goed hulpmiddel om te groeien in een intieme omgang met God. Bovenal helpt het om de innerlijke vervulling en vreugde van God te vinden en verder te ontwikkelen. ‘Het feest van de navolging’ is meer een studieboek dan een leesboek. Dit schrikt wellicht de lezer in het begin af, maar hij zal later de vrucht hiervan in zijn leven ervaren.

Het boek is verdeeld in drie delen. Voordat de christen naar buiten kan treden, is het belangrijk dat hij de intieme relatie met de Heer kent. Onderwerpen als: meditatie, gebed, vasten en studie komen aan de orde. Foster geeft de lessen die hij geleerd heeft in praktische adviezen door. In het tweede deel is het onderwerp ‘stilte’ erg belangrijk. De rode draad door dit deel (en eigenlijk door het hele boek) is: Hoor naar ‘Kole Adonai’ (Gods stem) en leef daar naar. De manier/techniek, die Foster in zijn boek ons voorleeft dit voor elkaar te krijgen, zijn slechts hulpmiddelen. Foster vindt niet dat hij het ‘ei van Colombus’ heeft uitgevonden. Mozes, Elia, Jezus zijn de beste leermeesters volgens hem. De hulpmiddelen die hij aanreikt zijn slechts om het te leren. De Heer neemt de leiding over, als we Hem de kans geven. Dat is waar Foster de lezer naar begeleidt. De overgang van Deel 1 naar II is duidelijk. Je hebt hoofdstuk vijf ‘Studie’, nodig om hoofdstuk zes, ‘Eenvoud’ te kunnen doen en vervolgens ga je in hoofdstuk zeven de ‘Stilte’ in om vervolgens in Deel III het met elkaar te beleven. In alle drie de delen komt regelmatig het woord ‘levensstijl’ voor.

De afzonderlijke hoofdstukken, zoals meditatie, gebed, vasten, eenvoud, stilte, dienst, biecht, aanbidding etc. behoren de levensstijl van de christen te zijn. Deze levensstijl is in het pastoraat erg belangrijk. De pastor leeft deze stijl voor aan de pastorant. Hoofdstuk tien,’De Biecht’ brengt dit als beste naar voren. Zowel de pastor als de pastorant beseffen bij het belijden, of je nu ontvanger of belijder bent, duidelijk Gods afschuw over zonden. Gelukkig daarna ook Gods grote genade door vergeving. En hierdoor, bevrijding en genezing voor de zondaar.

Zwak punt: Het boek komt soms dwingend over door een veelvoud van het woordje ‘moeten’. Ik heb dit zelf niet als negatief ervaren. De schrijver wil volgens mij heel graag aan de lezer doorgeven, wat hij zelf als zegen heeft ontvangen. Dat is hem bij mij gelukt. Bij ieder hoofdstuk dacht ik: dit is het mooiste hoofdstuk van het boek. Een teken dat het hele boek de moeite van lezen waard is.

Titel: Het feest van de navolging. Groeien in spiritualiteit
Schrijver: R. Foster
Uitgeverij: Ekklesia
Pagina’s: 191
Prijs: € 15,90
ISBN 9075569025

Dit bericht is geplaatst in Leestips. Bookmark de permalink.