Houd mij vast

‘Jezus ontmoette mensen met een spijker in hun ziel… Zijn luisteren was helend’.

Algemene indruk van het boek is goed. De inhoudsopgave en het voorwoord geven duidelijk aan welke onderwerpen in het boek worden besproken. Een goede handreiking voor de pastoraal werker als hij snel informatie nodig heeft over een bepaald probleem dat op zijn pad is gekomen.

De inhoud van het boek wordt geïllustreerd door boeiende en indringende gebeurtenissen uit de praktijk van de schrijver. Schrijver Hans Borst heeft een imposante C.V. Naast predikant, is hij docent en supervisor aan de CHE en werkte hij als justitiepredikant in verschillende penitentiaire inrichtingen. Borst heeft verscheidene studies geschreven en is hoogleraar aan de ETF te Leuven. Dit heeft hem overigens niet naast zijn schoenen doen lopen. ‘Houd mij vast’ ademt een sfeer uit van nederigheid, bewogenheid met de mens met een spijker in zijn ziel, liefde voor de medemens en betrokkenheid met de mens in het algemeen. Daarbij loopt de schrijver hand in hand met de Bijbel.

In zijn inleiding stelt Borst dat de hoofdstukken drie en vijf best wel moeilijk zijn en dat zij kunnen worden overgeslagen. Hij wijst hiervoor het ‘gewone’ gemeentelid aan, die zich wil inlezen in de pastorale zorg. Ik ben het echter niet eens met deze opmerking van Borst. Juist deze hoofdstukken, geven een kijkje in de achtergrond van de ontwikkeling in de maatschappij en zijn een aanwinst voor de gewone kerkmens. Een kijkje binnen de christelijke ethiek/filosofie is erg leerzaam om de verschuiving in de maatschappij wat betreft normen en waarden beter te kunnen begrijpen.

Bij hoofdstuk vier is het van belang om enige voorkennis te hebben van ethiek en filosofie. Dit geldt zeker voor het ‘gewone’ pastorale team, welke door Borst in de inleiding als doelgroep wordt genoemd. Borst verduidelijkt wel één en ander door voorbeelden te geven, maar de leiding van het pastoraal team doet er goed aan zich terdege voor te bereiden. Hoofdstuk vijf kan volgens Borst ook overgeslagen worden. Dit hoofdstuk is daar echter te belangrijk voor.

Naarmate het boek vordert, wordt het ook een studieboek. Borst noemt dit een theoretische zelfreflectie. Dit is een aangename verrassing, omdat een ‘ik’ boek niet altijd geschikt is als studieboek. De bovengenoemde hoofdstukken kunnen daarom ook niet gemist worden. Tot slot wijs ik nog op de praktische handvaten over de gesprekstechniek in hoofdstuk zes. Deze zijn erg waardevol en leerzaam.

Zwaktepunt: De praktijkvoorbeelden die Borst beschrijft, hebben de functie van illustratie. Het nadeel hiervan is, dat in sommige gevallen (met uitzondering van hoofdstuk 6.5), wel een indringend probleem wordt genoemd, maar geen oplossing en/of manier van aanpak wordt geboden. Dit geeft een onbevredigend gevoel bij mij als lezer.

Tot slot vind ik het boek ‘Houd mij vast’ een aanwinst voor de bibliotheek van de pastorale werker.

Titel: Houd mij vast. (pastorale zorg in en buiten de gemeente)
Schrijver: Hans Borst
Uitgever: Navigator; Driebergen
Jaar van uitgave: 2004
Prijs: € 14,50
Aantal pagina’s: 215
ISBN 90-7659-623-9

Dit bericht is geplaatst in Leestips. Bookmark de permalink.